Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till att uppnå tre fantastiska saker under de kommande åren: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt att lösa klimatkrisen. Vi har börjat en viktig resa med att ta en aktiv roll i att bekämpa klimatförändringen. Vi vill förändra eventbranschen och vara ett ledande exempel på att man i alla led kan arbeta hållbart.

Vi bidrar till de globala målen

Vi är utbildade i FNs 17 globala hållbarhetsmål och arbetar aktivt för att integrera dessa i verksamheten. Vi har identifierat sex högprioriterade mål som är vägledande i vårt dagliga arbete mot våra kunder, partners och leverantörer. Näringslivet spelar en viktig roll för att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål. Genom att integrera hållbarhet i vår verksamhet kan vi påverkar och skapa mervärde för våra kunder och medarbetare och för vårt samhället.

Vi ”fight climate change”!

Vi kämpar för vårt klimat. Hermes Group har inlett ett samarbete som huvudparter till Climate First, en deell förening som bekämpar klimatförändringen och miljöpåverkan. Vi har insett att mycket mer måste göras och framför allt förändras i Sverige och globalt kring miljön och vi har redan tagit ett stort steg kring eventen. Vi kommer från en bransch som historiskt inte varit duktiga på detta och inte heller en prioriterad fråga. Genom detta samarbete kommer vi kunna komma snabbare framåt och uppnå vår vision att skapar unika upplevelser som berör och engagerar utan på bekostnad av vår planet! 

Vi ser stora fördelar med vårt samarbete genom att vi får tillgång till mer kunskap, kan utveckla vårt hållbarhetsarbete än mer, ta bättre hållbara beslut och även hjälpa våra kunder att både utbilda och implementera hållbarhet som strategi i sina verksamheter.

Läs mer om Climate First på www.climatefirst.se. I steget mot hållbara events har vi tagit fram 10 riktlinjer/guidelines på hur vi ska arbeta för att göra eventen och företagsresorna mer hållbara:

1

Rekommendera destinationer närmare Sverige

2

Föreslå mer klimatsmarta färdmedel, främst i ordningen tåg, båt och sist flygtransport

3

Visa er koldioxidutsläppen för er resa, helt enkelt för att göra er uppmärksamma på fotstegen era aktiviteter lämnar efter sig

4

Föreslå ekologisk mat som produceras lokalt på vald destination

5

Efterleva en "Zero Plastic Policy"

6

Välja hållbara leverantörer

7

Föreslå appar, skärmar och andra digitala lösningar framför papper

8

Erbjuda hållbara och klimatsmarta aktiviteter

9

Kämpa för "Zero Waste" - både efter event, på vårt kontor och under er gruppresa

10

Erbjuda klimatkompensationer för era aktiviteter och resor