Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till att uppnå tre fantastiska saker under de kommande åren: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt att lösa klimatkrisen. Vi har börjat en viktig resa med att ta en aktiv roll i att bekämpa klimatförändringen. Vi vill förändra eventbranschen och vara ett ledande exempel på att man i alla led kan arbeta hållbart.

Vår hållbarhetsvision

Hermes Groups övergripande hållbarhetsvision är att få alla nuvarande & nya kunder att förstå och vilja satsa på klimatsmarta events. Vi står dock inför en stor transformation och en övergångsperiod som innebär att inte alla evenemang är klimatsmarta. Våra kunder bär huvudansvaret för hur deras aktiviteter påverkar planeten.

År 2025 förväntar vi oss att alla våra events ska vara helt klimatsmarta & hållbara.

Vi ”fight climate change”!

Vi kämpar för vårt klimat. Hermes Group har inlett ett samarbete som huvudparter till Climate First, en ideell förening som bekämpar klimatförändringen och miljöpåverkan, med stort fokus på utbildningar, konsultation och klimatinvesteringar. Vi kommer från en bransch som historiskt inte varit duktiga på detta och inte heller en prioriterad fråga. Genom detta samarbete kommer vi kunna komma snabbare framåt och uppnå vår vision att skapar unika upplevelser som berör och engagerar utan på bekostnad av vår planet! 

Vi ser stora fördelar med vårt samarbete genom att vi får tillgång till mer kunskap, kan utveckla vårt hållbarhetsarbete än mer, ta bättre hållbara beslut och även hjälpa våra kunder att både utbilda och implementera hållbarhet som strategi i sina verksamheter. Läs mer på www.climatefirst.se

Hur arbetar vi klimatsmart?

Hermes Group har åtagit sig att främja och leverera klimatsmarta events. Det betyder att vi arbetar hårt för att:

1

Vi föreslår alltid en hållbar destination - främst en destination som kan nås med fossilfritt transportmedel

2

Vi söker och arbetar med leverantörer som har ett välutvecklat hållbarhetsprogram.

3

Vi föreslår alltid att kunden lägger till hållbarhet som en del av agendan. Ofta involveras en extern talare eller utbildning.

4

Vi föreslår alltid en vegetarisk måltid och försöker att minimera rött kött. Vi driver på frågan för ekologiska och rättvisemärkta alternativ. Vi vill ha mat gjorda på lokala råvaror.

5

Fossilfria elställen och hotell kommer att prioriteras.

6

I förekommande fall ger vi råd och föreslår fysiska aktiviteter med noll utsläpp.

7

Vi undviker engångsartiklar i plast och plast i allmänhet.

8

Vi råder kunden att undvika produktionsartiklar som inte kan återanvändas. Exempel: mattor och dekoration.

9

Vi råder alla våra kunder att klimatinvestera och utbilda sina medarbetare om hållbarhet och klimat.

10

Allt måste återvinnas eller återanvändas. Cirkularitet är ett måste!

11

Hybrida onlinelösningar bör vara ett alternativ för att minimera transporter.

Vi bidrar till de globala målen

Vi är utbildade i FNs 17 globala hållbarhetsmål och arbetar aktivt för att integrera dessa i verksamheten. Vi har identifierat sex högprioriterade mål som är vägledande i vårt dagliga arbete mot våra kunder, partners och leverantörer. Näringslivet spelar en viktig roll för att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål. Genom att integrera hållbarhet i vår verksamhet kan vi påverkar och skapa mervärde för våra kunder och medarbetare och för vårt samhället.