Category

Hälsa

Hur kan vi motverka ensamhetens skadliga effekter?

By Blogg, Hållbarhet, Hälsa

Att vara ensam förr i tiden var förknippat med stor fara. Det gällde att hålla ihop i flocken för att klara av faror och hitta föda. Samma händer i oss idag. Känner vi oss ensamma aktiveras vårt hotsystem. Att få känslor av nedstämdhet och ångest är ett sätt för vår kropp att reagera på hotet om ensamhet. Vi klarar oss inte utan flocken. Idag har ensamheten ökat i Sverige. 1/6 av Sveriges befolkning upplever ensamhet och utgör ett hot mot folkhälsan.

Men är ensamhet något negativt? Enligt forskningen är ensamhet inte dåligt så länge den är frivillig. Tvärtom så kan det finnas positiva effekter med att vara ensam och som till och med är viktiga för oss. Det ger oss tid till reflektion, att sortera tankar som kan ge oss en återhämtande effekt och en känsla av ro. I situationer då det händer mycket både i privatlivet och på arbetet kan stunder av ensamhet ge en positiv känsla av frihet att inte behöva ta hänsyn till någon annans behov utan helt styra över sin tid. Hur mycket ensam tid man behöver är väldigt individuellt.  

Den skadliga effekten av ensamhet sker när den sker ofrivilligt och det påverkar vårt stressystemet i kroppen som leder till fysisk och psykisk ohälsa. Många trivs allra bäst när de har andra människor omkring sig. Vissa kan dock känna sig ensamma fastän de är omgivna av människor, men saknar de djupare kontakterna. Andra kan ha en överdriven rädsla att vara ensamma där ensamhet känns skrämmande och väcker känslor av övergivenhet, otrygghet och skapar ångest och nedstämdhet.

Den frivilliga ensamheten kan göra oss starkare men vi behöver motverka ensamhetens skadliga effekter för att öka välbefinnandet hos individer.

Vad händer i vår kropp när vi upplever ofrivillig ensamhet?
När vi upplever ofrivillig ensamhet och isolering riskerar vi att ha ett lågintensivt, kroniskt påslag av stressystemet i kroppen som tillslut ger olika symtom. Enligt forskning har ensamma människor högre risk att utveckla hjärt- kärlsjukdomar, stroke, en tidigare utveckling av demens och ökad smärtproblematik. Utöver detta utvecklas även svårigheter som depression, starka känslor av skam, alkoholmissbruk och ökat aggressivt beteende. Den psykisk ohälsa kan påverka vår arbetsförmåga. 

Vad kan vi som arbetsgivare göra för att minska känslan av ensamhet när vi tvingas att arbeta hemma?
Människor som lever i riskgrupper är de som lever ensamma och som dessutom har tvingats arbetar hemifrån i större utsträckning. Vi som arbetsgivare kan göra skillnad om vi tar vårt ansvar. Jag summerar några tankar och insikter som jag tror är viktigt att agera på utifrån mina erfarenheter med att jobba med människor:

 1. Ett kommunikativt och gott ledarskap är otroligt viktigt för att se sina medarbetare även om man inte kan ses lika ofta. Ett dagligt samtal eller att fika lite oftare kan göra stor skillnad.
 2. Det är otroligt viktigt att skapa ett företagsklimat med trivsel på arbetsplatsen. När vi inte har en arbetsplats att gå till i nuvarande läge är detta viktigare än någonsin. Vi kan inte utesluta fysiska möten. Det minsta vi kan göra är att mötas i våra team eller mindre grupper. Det finns dessutom bra 24h Covid-19 tester att ta innan och efter för att minimera riskerna vid större möten.
 3. Vi behöver öka möjligheterna för att varje individ själva ska kunna skapa kontroll och inflytande i sitt arbete.
 4. Inkludera varandra och få dina kollegor till att känna sig behövd.
 5. Vi behöver hitta resurser och möjligheter till återhämtning. Vi kan hjälpa våra medarbetare att hitta rutiner som funkar på hemmakontoret och på jobbet. Att få till träningen och ta tid att komma ut i naturen har frigörande effekter och avgörande för vår hälsa. Det finns mycket spännande forskning kring naturens positiva effekter på människan.
 6. Att sätta tydliga mål och definiera roller & ansvar är viktigt. Detta för att skapa trygghet. Det gör det lättare att kunna fokusera och känna att man åstadkommer något i ett sammanhang tillsammans med andra.
 7. Arbetsuppgifter behöver vara meningsfulla och arbetsuppgifter som är stimulerand, varierande och utvecklande.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att få en meningsfull vardag och minska ensamheten. Tänk på varandra lite extra och bjud in varandra i olika sammanhang för att öka känslan av inkludering. Vi blir dessutom starkare tillsammans!

Den psykiska ohälsan är ett hot mot vår hälsa

By Blogg, Hållbarhet, Hälsa

Den psykiska ohälsan ökar mer och mer i Sverige. Enligt folkhälsomyndighetens senaste mätning 2018 var det sammanlagt 17% av befolkningen i åldern 16–84 år som uppgav att de hade ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Bland kvinnor var andelen 20 procent och bland män 14 procent. Högre siffror väntas dessutom att komma med effekterna av pandemin.

Hermes Group arbetar utifrån sex högprioriterade mål från Agenda 2030 och som är vägledande i vårt dagliga arbete. Mål 3: Hälsa & Välbefinnande är ett av dem. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential, att må bra och att bidra till samhällets utveckling. Detta grundar sig så klart globalt sätt på mycket mer grundläggande nivåer som hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel. För Sveriges del innebär dock den psykiska ohälsan ett hot mot vår hälsa och vårt samhälle.

Det vi kan göra på vår arbetsplats är att bidra till att utforma en arbetsmiljö där både medarbetare mår bra både fysiskt och i själen. Som eventföretag kan vi hjälpa till att påverka och inspirera till bättre val i samband med våra möten. Vi behöver se över kosten, träningen, återhämtningen samt samhörigheten och kontakten med våra kollegor som för oss är grundläggande för välbefinnandet. 

Det är avgörande att fortsätta mötas. Det är upp till oss som ledare och arbetsgivare att ta vårt ansvar NU och fånga upp medarbetarna. För vad händer när vi träffas fysiskt och i grupp? Vi människor är flockdjur och är skapta för att befinna oss i någon form av gemenskap med andra för att kunna överleva. Detta ligger i vår natur.  Vi behöver säkerställa att ha en plattform med olika lösningar för att detta ska fungera under de rådande omständigheterna och det är upp till oss som individer att ta ansvar för att ta till vara på det och öka vårt välmående och vår hälsa.

Att utmana och upptäcka tillsammans gör oss starkare!

By Blogg, Hälsa

Vi fortsätter vår upplevelseresa och tar oss söderut och upplever mötesmöjligheterna i Skåne. Förutom närheten till mötespulsen i Helsingborg, Malmö och Köpenhamn kan vi uppleva de ljuva slätterna, vidsträckta sädesfälten och stränderna i sydvästra Skåne och inte minst paradiset Österlen i sydöstra Skåne. 

På stigar till fots, på cykel eller häst kan vi skapa ett äventyr tillsammans. I grupper kan vi tälta, cykla mountainbike, surfa, klättra, och uppleva kustens charmiga fiskebyar och testa på fiskelyckan och mycket mer.

Har ni tänkt vilka positiva effekter det kan ge för teamet och företaget att välja mer utmanande, äventyrliga och upptäckande upplevelser tillsammans? Det skapar mer utrymme för nära samarbete och problemlösning. Samtidigt ökar välbefinnandet när vi rör oss och när vi får känna spänning och tänja på vissa gränser.

I Skåne finns 3600 kilometer av södra Sveriges finaste leder som tar sig igenom djupa skogar till storslagna kustremsor. Det går att anpassa svårighetsgraden utifrån gruppen. Ta er fram och stanna på utvalda platser och kombinera med olika utmanande och roliga aktiviteter. Övernatta i tält eller i stugor vid idylliska fiskebyar och toppa upplevelsen!

Inspireras mer av södra Sverige här: https://youtu.be/Ju35_f_O0UE

Jorden i sydvästra Skåne hör till de bördigaste i världen, något som också präglar matkulturen med många gårdsbutiker med närodlad och ekologiskt producerad mat. Kombinera resan med att besöka dessa utvalda gårdar och få äkta smakupplevelser på köpet. 

Hör av er om ni vill diskutera olika upplägg för både små och större grupper. De viktigaste nu är inte vad vi gör utan att vi gör något!

Anna Hermes, VD7 tips på hållbara matval på era events!

By Blogg, Hållbarhet, Hälsa

20% av alla världens växthusgaser kommer från jordbruks- & livsmedelsindustrin. Detta är ett av våra stora världsproblem. I takt med att befolkningen ökar, ökar behovet av mat. Men våra resurser används fel. 70% av världens åkermark går till odling av djurfoder. Visste ni att för att framställa 1 kg nötkött krävs det 10 kg spannmål till foder? Djurprotein från nötkött är dessutom det mest växthusintensiva livsmedlet. Produktionen släpper ut 10 gånger mer än fågel & fisk och 30 gånger mer än baljväxter.

Att minska på köttet är en självklar viktig åtgärd som vi behöver vidta för att minska den negativa klimatpåverkan. Dessutom blir det en enorm förbättring av människors hälsa genom att vi äter mer grönsaker och slipper få i oss antibiotika och andra tillsatser som finns i ”fabrikskött”. Vi får också stopp på allt lidande för alla djur på djurfabriker. En annan viktig aspekt är dessutom kopplingen mellan pandemier och dagens djurhållning där det just nu pågår en stor debatt. Hur skulle det se ut om vi minskade vår konsumtion av kött och började odla mer baljväxter istället för spannmål till djurfoder?

Vi vill inspirera och påverkar eventbranschen till att göra hållbara val. Vi slår ett slag för närproducerade, ekologiska råvaror och mindre kött,!

7 tips på hur du gör bättre matval på era events:

🥦 Välj råvaror efter säsong.
🥦 Ät närproducerat och främja lokala gårdar och råvaror.
🥦 Alltid ekologiskt och gärna rawfood för att bevara näringsämnena.
🥦 Välj gärna helt vegetarisk meny. Ni kommer bli förvånade hur fantastisk gott det smakar, hur mättande det är och hur mycket bättre ni mår.
🥦 Om ni vill äta kött välj gräsbetat som kommer från ”gröna gårdar” och som är KRAV märkta.
🥦 Välj fisk & fågel före nötkött.
🥦 Se över matsvinnet och säkerställ att det slängs så lite möjligt och att det finns en strategi för svinnet.

Fördelarna med detta är inte bara att det minska miljöpåverkan utan också vår hälsa med färskare och bättre råvaror samt våra producenter och näringslivet i hembygden. Viktigt dock att veta att själva odlingsmetoden ofta påverkar miljön mer än transporterna med undantag om produkterna sänds med flyg. En ekologisk odling är avgörande för att inte släppa ut giftiga kemikaliska ämnen via gödsel och bekämpningsmedel som annars ökar miljöförstöringen. 

Vi behöver halvera köttproduktionen och konsumtionen för att uppnå våra globala hållbarhetsmål. Istället behöver vi välja rätt kött från våra gröna gårdar som är KRAV-certifierade och har gräsuppfödning på våra viktiga betesmarker. Gräs är en föda, till skillnad från spannmål, som inte kan tas upp av människan. Välj alltid KRAV märkt och ekologiskt kött. Gris och kyckling bör vi minska på och istället äta mer lamm- och viltkött.

Tveka inte att höra av er om ni vill prata hållbarhet och få tips på bra matval i samband med era möten och events. Vi har goda rekommendationer på både catering, restauranger, herrgårdar och lokaler.

Vianei Hermes, hållbarhetsansvarig

Mer löpträning under våra möten!

By Blogg, Hälsa

Ett hållbart ledarskap innebär bland annat att inspirera och lyfta fram goda exempel på träning på arbetsplatsen som medarbetarna kan anamma och träna på jobbet och under sin lediga tid. Det handlar om att skaffa vanor om att kontinuerligt hålla en hälsosam livsstil och finna välbefinnande och energi i vardagen.

I vårt hållbarhetsarbete vill vi vara med och påverka innehållet på de möten och events som genomförs på företagen. Vi behöver sätta mera träning på agendan och där företagsledningen driver vikten av att träna på arbetsplatsen. Gemensam träning bör ske kontinuerligt och ALLTID när vi har planerade möten eller längre events. Det finns inga undantag att inte ha träningen med i agendan. Det kan vara allt ifrån korta pauser till hela träningsdagar. I dessa tider kan vi fokusera på detta i mindre grupper samtidigt som vi skapar gemenskap och stärker våra relationer. 

En träningsform som jag särskilt förespråkar är löpning. Enligt forskningen finns det otroligt många positiva effekter med löpning som gör individer starkare och som ökar den mentala handlingskraften för att må bra både fysiskt och mentalt privat och på jobbet. Jag måste erkänna att ända upp till 20 års ålder har jag ogillat denna träningsform men när jag gav det en chans och inte satte för höga krav på mig själv så insåg jag vilka positiva effekter det gav mig. Löpningen gör mig både gladare och minskar stressnivån rejält när arbetsbelastningen och den psykiska påfrestningen är hög. Jag utmanar alla till att testa. Våra kroppar är gjorda för att springa, så den instinkten behöver bara plockas fram. Det kan självklart vara en omställning så ger det bara lite tid.

Vad finns det för positiva effekter av löpning?
Här kommer några hälsosamma effekter som löpning ger: 

 • Tankarna släpps fria och du kan släppa vardagsproblemen. Energi och livskraft byggs upp!
 • Löpning ger hjärnan en paus och frisätter samtidigt en rad olika hormoner, som förebygger stress och depression. 
 • Det är en av de mest energikrävande utmaningar som finns. Förbränningen är hög redan från början, kalorierna försvinner snabbt, och på 30 minuter har du genomfört ett effektivt träningspass, som både gagnar konditionen och vikten.
 • Det stärker hjärtat, sänker blodtrycket och minskar risken för blodproppar och hjärtinfarkter. 
 • Vi stärker kroppens förmåga till att reglera blodsockret till en passande nivå och förebygger effektivt diabetes. 
 • Det stärker skelettet och motverkar benskörhet när vi för varje steg flyttar vår egen vikt.
 • Förbränningen är en effektivt lösning mot fetma. 
 • Det sänker kolesterolet och motverkar hjärt-kärlsjukdom. 
 • Det minskar risken för att utveckla cancer. Ny forskning visar bland annat att löpning, är särskilt bra mot cancer i lever, mage, tjocktarm och bukspottkörtel. 

Vi ska inte göra det svårt för oss. Träning ute är enkelt och bekvämt! Är du tillsammans med teamet kan ni utgå från kontoret och ta er ut i närmsta grönområde. När ni planerar nästa möte med teamet lägg in minst 1 h i programmet för att uppleva naturen och frigör ny energi under en löptur! Håller ni ett lugnt tempo finns det inget som sätter stopp för lättare ”löparmöten”. Hela företaget kan träna i flera grupper, på olika platser och kombinera med tävlingar. Efter passet kan vi duka upp för lunch eller middag och koppla upp kollegorna virtuellt. Nu hjälps vi åt och jobbar för en hälsosam livstil i företaget. På så sätt jobbar vi även med hållbarhet på individnivå.

Anna Hermes, VD Hermes Group

All rights reserved Hermes Group