Category

Hållbarhet

Hur kan vi motverka ensamhetens skadliga effekter?

By Blogg, Hållbarhet, HälsaNo Comments

Att vara ensam förr i tiden var förknippat med stor fara. Det gällde att hålla ihop i flocken för att klara av faror och hitta föda. Samma händer i oss idag. Känner vi oss ensamma aktiveras vårt hotsystem. Att få känslor av nedstämdhet och ångest är ett sätt för vår kropp att reagera på hotet om ensamhet. Vi klarar oss inte utan flocken. Idag har ensamheten ökat i Sverige. 1/6 av Sveriges befolkning upplever ensamhet och utgör ett hot mot folkhälsan.

Men är ensamhet något negativt? Enligt forskningen är ensamhet inte dåligt så länge den är frivillig. Tvärtom så kan det finnas positiva effekter med att vara ensam och som till och med är viktiga för oss. Det ger oss tid till reflektion, att sortera tankar som kan ge oss en återhämtande effekt och en känsla av ro. I situationer då det händer mycket både i privatlivet och på arbetet kan stunder av ensamhet ge en positiv känsla av frihet att inte behöva ta hänsyn till någon annans behov utan helt styra över sin tid. Hur mycket ensam tid man behöver är väldigt individuellt.  

Den skadliga effekten av ensamhet sker när den sker ofrivilligt och det påverkar vårt stressystemet i kroppen som leder till fysisk och psykisk ohälsa. Många trivs allra bäst när de har andra människor omkring sig. Vissa kan dock känna sig ensamma fastän de är omgivna av människor, men saknar de djupare kontakterna. Andra kan ha en överdriven rädsla att vara ensamma där ensamhet känns skrämmande och väcker känslor av övergivenhet, otrygghet och skapar ångest och nedstämdhet.

Den frivilliga ensamheten kan göra oss starkare men vi behöver motverka ensamhetens skadliga effekter för att öka välbefinnandet hos individer.

Vad händer i vår kropp när vi upplever ofrivillig ensamhet?
När vi upplever ofrivillig ensamhet och isolering riskerar vi att ha ett lågintensivt, kroniskt påslag av stressystemet i kroppen som tillslut ger olika symtom. Enligt forskning har ensamma människor högre risk att utveckla hjärt- kärlsjukdomar, stroke, en tidigare utveckling av demens och ökad smärtproblematik. Utöver detta utvecklas även svårigheter som depression, starka känslor av skam, alkoholmissbruk och ökat aggressivt beteende. Den psykisk ohälsa kan påverka vår arbetsförmåga. 

Vad kan vi som arbetsgivare göra för att minska känslan av ensamhet när vi tvingas att arbeta hemma?
Människor som lever i riskgrupper är de som lever ensamma och som dessutom har tvingats arbetar hemifrån i större utsträckning. Vi som arbetsgivare kan göra skillnad om vi tar vårt ansvar. Jag summerar några tankar och insikter som jag tror är viktigt att agera på utifrån mina erfarenheter med att jobba med människor:

 1. Ett kommunikativt och gott ledarskap är otroligt viktigt för att se sina medarbetare även om man inte kan ses lika ofta. Ett dagligt samtal eller att fika lite oftare kan göra stor skillnad.
 2. Det är otroligt viktigt att skapa ett företagsklimat med trivsel på arbetsplatsen. När vi inte har en arbetsplats att gå till i nuvarande läge är detta viktigare än någonsin. Vi kan inte utesluta fysiska möten. Det minsta vi kan göra är att mötas i våra team eller mindre grupper. Det finns dessutom bra 24h Covid-19 tester att ta innan och efter för att minimera riskerna vid större möten.
 3. Vi behöver öka möjligheterna för att varje individ själva ska kunna skapa kontroll och inflytande i sitt arbete.
 4. Inkludera varandra och få dina kollegor till att känna sig behövd.
 5. Vi behöver hitta resurser och möjligheter till återhämtning. Vi kan hjälpa våra medarbetare att hitta rutiner som funkar på hemmakontoret och på jobbet. Att få till träningen och ta tid att komma ut i naturen har frigörande effekter och avgörande för vår hälsa. Det finns mycket spännande forskning kring naturens positiva effekter på människan.
 6. Att sätta tydliga mål och definiera roller & ansvar är viktigt. Detta för att skapa trygghet. Det gör det lättare att kunna fokusera och känna att man åstadkommer något i ett sammanhang tillsammans med andra.
 7. Arbetsuppgifter behöver vara meningsfulla och arbetsuppgifter som är stimulerand, varierande och utvecklande.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att få en meningsfull vardag och minska ensamheten. Tänk på varandra lite extra och bjud in varandra i olika sammanhang för att öka känslan av inkludering. Vi blir dessutom starkare tillsammans!

Den psykiska ohälsan är ett hot mot vår hälsa

By Blogg, Hållbarhet, HälsaNo Comments

Den psykiska ohälsan ökar mer och mer i Sverige. Enligt folkhälsomyndighetens senaste mätning 2018 var det sammanlagt 17% av befolkningen i åldern 16–84 år som uppgav att de hade ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Bland kvinnor var andelen 20 procent och bland män 14 procent. Högre siffror väntas dessutom att komma med effekterna av pandemin.

Hermes Group arbetar utifrån sex högprioriterade mål från Agenda 2030 och som är vägledande i vårt dagliga arbete. Mål 3: Hälsa & Välbefinnande är ett av dem. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential, att må bra och att bidra till samhällets utveckling. Detta grundar sig så klart globalt sätt på mycket mer grundläggande nivåer som hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel. För Sveriges del innebär dock den psykiska ohälsan ett hot mot vår hälsa och vårt samhälle.

Det vi kan göra på vår arbetsplats är att bidra till att utforma en arbetsmiljö där både medarbetare mår bra både fysiskt och i själen. Som eventföretag kan vi hjälpa till att påverka och inspirera till bättre val i samband med våra möten. Vi behöver se över kosten, träningen, återhämtningen samt samhörigheten och kontakten med våra kollegor som för oss är grundläggande för välbefinnandet. 

Det är avgörande att fortsätta mötas. Det är upp till oss som ledare och arbetsgivare att ta vårt ansvar NU och fånga upp medarbetarna. För vad händer när vi träffas fysiskt och i grupp? Vi människor är flockdjur och är skapta för att befinna oss i någon form av gemenskap med andra för att kunna överleva. Detta ligger i vår natur.  Vi behöver säkerställa att ha en plattform med olika lösningar för att detta ska fungera under de rådande omständigheterna och det är upp till oss som individer att ta ansvar för att ta till vara på det och öka vårt välmående och vår hälsa.

How sustainable are your events?

By Blogg, HållbarhetNo Comments

We might find climate change deniers from time to time, but rarely we meet people who deny the environmental issues the world is facing. It goes from ocean plastic pollution and unsustainable fishing to polluted cities. In the event business, there are a few factors which define the level of sustainability of an event. The most impacting one should be no surprise to anyone: location. 

Defining the location is naturally one of the first steps to be taken. Location might be the difference between a very sustainable and a much less sustainable event. Transportation will be a key factor.

Transportation will define the level of greenhouse gas emissions such as CO2. Long distance flights are the worst option given that mostly fossil fuels are being used. A customer located in Stockholm might pick a central city location and issue only a few kilos of CO2 with the transport of 100 people. If Barcelona should be the chosen location, over 74 tons of CO2 will be the flight emissions for 100 people (unless aviation fossil free fuel is used).

Suppliers involved will also have a high impact. There is today a huge gap between similar suppliers on how they work with sustainability. Electricity, food, consumables and social sustainability are some of the elements to be taken into account. Hotels, venues and restaurants which are working seriously on sustainability will be prioritized in case of competition. Hotel overnight CO2 emissions are different for every country. It depends on what type of electricity it is used, where the food comes from, cleaning products, etc. The CO2 emissions per night per guest vary between 1kg (some hotels in Sweden) and 30kg/person/night (average for hotels in Barcelona). By choosing sustainable suppliers one will naturally make the events more sustainable.

What about content? How can an event be more sustainable from the content perspective? It all depends on the event. In many cases one can always throw in a sustainability speaker to inspire every individual to be more sustainable. If activities are involved, pick physical activities before the old motor sport ones. Kayaking is not only a healthy activity, but it comes with no CO2 emissions.

Finally, it is time to look at the basics and low impacting factors which can be everything else and varies for each event. Here we can basically highlight a number of actions or a check list:

 • Reduce, re-use and recycle. A golden rule which can be applicable by everyone, every day!
 • Go for fossil free fuels! Today it is possible to fly fossil free or to delivery goods using biofuels.
 • Avoid single use items, especially plastic.
  Make sure all waste gets recycled.
 • Avoid red meat and if possible, make a vegetarian day or meal.
 • Keep a good control of the number of participants and inform the hotel or restaurant. It is a good way to avoid waste.
 • Apply digital solutions to communicate with participants.

Once you got all the above in place, it is time to review the agenda and make what we call sustainability analysis. Each point in the agenda should be analyzed, CO2 emissions to be identified and mitigated. The customer will see the initial event footprint, take decisions which will mitigate those emissions and have the option to climate compensate for the inevitable ones.

To go climate neutral or have a low event footprint is very appreciated by employees, customers, investors or anyone else living on this planet! Welcome to the new event world!

Article by Vianei Hermes – Climate First

7 tips på hållbara matval på era events!

By Blogg, Hållbarhet, HälsaNo Comments

20% av alla världens växthusgaser kommer från jordbruks- & livsmedelsindustrin. Detta är ett av våra stora världsproblem. I takt med att befolkningen ökar, ökar behovet av mat. Men våra resurser används fel. 70% av världens åkermark går till odling av djurfoder. Visste ni att för att framställa 1 kg nötkött krävs det 10 kg spannmål till foder? Djurprotein från nötkött är dessutom det mest växthusintensiva livsmedlet. Produktionen släpper ut 10 gånger mer än fågel & fisk och 30 gånger mer än baljväxter.

Att minska på köttet är en självklar viktig åtgärd som vi behöver vidta för att minska den negativa klimatpåverkan. Dessutom blir det en enorm förbättring av människors hälsa genom att vi äter mer grönsaker och slipper få i oss antibiotika och andra tillsatser som finns i ”fabrikskött”. Vi får också stopp på allt lidande för alla djur på djurfabriker. En annan viktig aspekt är dessutom kopplingen mellan pandemier och dagens djurhållning där det just nu pågår en stor debatt. Hur skulle det se ut om vi minskade vår konsumtion av kött och började odla mer baljväxter istället för spannmål till djurfoder?

Vi vill inspirera och påverkar eventbranschen till att göra hållbara val. Vi slår ett slag för närproducerade, ekologiska råvaror och mindre kött,!

7 tips på hur du gör bättre matval på era events:

🥦 Välj råvaror efter säsong.
🥦 Ät närproducerat och främja lokala gårdar och råvaror.
🥦 Alltid ekologiskt och gärna rawfood för att bevara näringsämnena.
🥦 Välj gärna helt vegetarisk meny. Ni kommer bli förvånade hur fantastisk gott det smakar, hur mättande det är och hur mycket bättre ni mår.
🥦 Om ni vill äta kött välj gräsbetat som kommer från ”gröna gårdar” och som är KRAV märkta.
🥦 Välj fisk & fågel före nötkött.
🥦 Se över matsvinnet och säkerställ att det slängs så lite möjligt och att det finns en strategi för svinnet.

Fördelarna med detta är inte bara att det minska miljöpåverkan utan också vår hälsa med färskare och bättre råvaror samt våra producenter och näringslivet i hembygden. Viktigt dock att veta att själva odlingsmetoden ofta påverkar miljön mer än transporterna med undantag om produkterna sänds med flyg. En ekologisk odling är avgörande för att inte släppa ut giftiga kemikaliska ämnen via gödsel och bekämpningsmedel som annars ökar miljöförstöringen. 

Vi behöver halvera köttproduktionen och konsumtionen för att uppnå våra globala hållbarhetsmål. Istället behöver vi välja rätt kött från våra gröna gårdar som är KRAV-certifierade och har gräsuppfödning på våra viktiga betesmarker. Gräs är en föda, till skillnad från spannmål, som inte kan tas upp av människan. Välj alltid KRAV märkt och ekologiskt kött. Gris och kyckling bör vi minska på och istället äta mer lamm- och viltkött.

Tveka inte att höra av er om ni vill prata hållbarhet och få tips på bra matval i samband med era möten och events. Vi har goda rekommendationer på både catering, restauranger, herrgårdar och lokaler.

Vianei Hermes, hållbarhetsansvarig

Hermes Group inleder partnerskap med Climate First

By Blogg, HållbarhetNo Comments

Hermes Group går in som huvudparter till Climate First, en ideell förening som bekämpar klimatförändringen och miljöpåverkan. Vi har redan tagit ett stort steg mot hållbara events men vi inser att mycket mer måste göras och framför allt förändras i Sverige och globalt kring miljön.

Genom att stötta verksamheten med resurser så hjälper vi till att pusha arbetet framåt att minska användandet av fossila bränslen och lyfta fram projekt kring bl.a. användandet av biogas och lokala råvaror. Vi ser också stora fördelar med samarbetet med Climate First genom att vi får tillgång till mer kunskap, kan utveckla vårt hållbarhetsarbete än mer, ta bättre hållbara beslut och även hjälpa våra kunder att både utbilda och implementera hållbarhet som strategi i sina verksamheter. Vi kommer från en bransch som historiskt inte varit duktiga på detta och inte heller en prioriterad fråga. Genom detta samarbete kommer vi kunna komma snabbare framåt och uppnå vår vision att skapar unika upplevelser som berör och engagerar utan på bekostnad av vår planet. 

Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till att uppnå tre fantastiska saker under de kommande åren: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt att lösa klimatkrisen. Vi har börjat en viktig resa med att ta en aktiv roll i att bekämpa klimatförändringen. Vi vill förändra eventbranschen och vara ett ledande exempel på att man i alla led kan arbeta så hållbart som möjligt. Vi ställer höga krav på våra leverantörer inom och utanför Sverige att erbjuda hållbara lösningar samtidigt som vi påverkar våra kunder att göra bättre val. Vi tar initiativ att fler företag ska genomföra sina events för att sprida klimatutmaningarna och utbilda sina medarbetare. Vi uppmanar även till att alla behöver sätta tydliga hållbarhetsmål på kort och lång sikt när exakt de ska bli klimatneutrala och vilka actions de behöver ta idag för att uppnå 0 utsläpp 2050 🌱
(Carbon Law).

Vi behöver se större effekter snabbare och vi alla måste kämpa tillsammans mot gemensamma globala mål! Är ni också nyfikna så kan ni läsa mer på www.climatefirst.se

Anna Hermes, VD Hermes Group

Transport is often the main cause of CO2 emissions for event. What can we do?

By Blogg, HållbarhetNo Comments

Transport is often the main cause of CO2 emissions for most of the events, especially when travel is included. All other factors are easily manageable: food, electricity, consumables, production, etc.

Today is possible to do events being carbon neutral or with very little CO2 emissions. Fossil free ground transport in Sweden is not an issue, but what about air transport?

If there is no way to skip air transport, then we are happy to say it is possible to go beyond climate compensation. It is possible to avoid CO2 emissions in at least 80% when flying. It is called Fossil Free Jet Fuel.

Fossil Free Jet Fuel is produced from sustainable natural sources such as fat, used cooking oils, cellulosic waste and other vegetable oils.

A Boeing 747 uses about 4 liters of fuel per second. A 10 hours flight would use over 150.000 liters. Every liter issues at least 3kg CO2 (among other gases) in the environment excluding high altitude effect emissions.

Decarbonization has started. Join us!

Vianei Hermes, Sustainable Manager & Travel Manager

All rights reserved Hermes Group