Hermes Group går in som huvudparter till Climate First, en ideell förening som bekämpar klimatförändringen och miljöpåverkan. Vi har redan tagit ett stort steg mot hållbara events men vi inser att mycket mer måste göras och framför allt förändras i Sverige och globalt kring miljön.

Genom att stötta verksamheten med resurser så hjälper vi till att pusha arbetet framåt att minska användandet av fossila bränslen och lyfta fram projekt kring bl.a. användandet av biogas och lokala råvaror. Vi ser också stora fördelar med samarbetet med Climate First genom att vi får tillgång till mer kunskap, kan utveckla vårt hållbarhetsarbete än mer, ta bättre hållbara beslut och även hjälpa våra kunder att både utbilda och implementera hållbarhet som strategi i sina verksamheter. Vi kommer från en bransch som historiskt inte varit duktiga på detta och inte heller en prioriterad fråga. Genom detta samarbete kommer vi kunna komma snabbare framåt och uppnå vår vision att skapar unika upplevelser som berör och engagerar utan på bekostnad av vår planet. 

Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till att uppnå tre fantastiska saker under de kommande åren: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt att lösa klimatkrisen. Vi har börjat en viktig resa med att ta en aktiv roll i att bekämpa klimatförändringen. Vi vill förändra eventbranschen och vara ett ledande exempel på att man i alla led kan arbeta så hållbart som möjligt. Vi ställer höga krav på våra leverantörer inom och utanför Sverige att erbjuda hållbara lösningar samtidigt som vi påverkar våra kunder att göra bättre val. Vi tar initiativ att fler företag ska genomföra sina events för att sprida klimatutmaningarna och utbilda sina medarbetare. Vi uppmanar även till att alla behöver sätta tydliga hållbarhetsmål på kort och lång sikt när exakt de ska bli klimatneutrala och vilka actions de behöver ta idag för att uppnå 0 utsläpp 2050 🌱
(Carbon Law).

Vi behöver se större effekter snabbare och vi alla måste kämpa tillsammans mot gemensamma globala mål! Är ni också nyfikna så kan ni läsa mer på www.climatefirst.se

Anna Hermes, VD Hermes Group

Leave a Reply

All rights reserved Hermes Group