Category

Blogg

Hur kan vi motverka ensamhetens skadliga effekter?

By Blogg, Hållbarhet, HälsaNo Comments

Att vara ensam förr i tiden var förknippat med stor fara. Det gällde att hålla ihop i flocken för att klara av faror och hitta föda. Samma händer i oss idag. Känner vi oss ensamma aktiveras vårt hotsystem. Att få känslor av nedstämdhet och ångest är ett sätt för vår kropp att reagera på hotet om ensamhet. Vi klarar oss inte utan flocken. Idag har ensamheten ökat i Sverige. 1/6 av Sveriges befolkning upplever ensamhet och utgör ett hot mot folkhälsan.

Men är ensamhet något negativt? Enligt forskningen är ensamhet inte dåligt så länge den är frivillig. Tvärtom så kan det finnas positiva effekter med att vara ensam och som till och med är viktiga för oss. Det ger oss tid till reflektion, att sortera tankar som kan ge oss en återhämtande effekt och en känsla av ro. I situationer då det händer mycket både i privatlivet och på arbetet kan stunder av ensamhet ge en positiv känsla av frihet att inte behöva ta hänsyn till någon annans behov utan helt styra över sin tid. Hur mycket ensam tid man behöver är väldigt individuellt.  

Den skadliga effekten av ensamhet sker när den sker ofrivilligt och det påverkar vårt stressystemet i kroppen som leder till fysisk och psykisk ohälsa. Många trivs allra bäst när de har andra människor omkring sig. Vissa kan dock känna sig ensamma fastän de är omgivna av människor, men saknar de djupare kontakterna. Andra kan ha en överdriven rädsla att vara ensamma där ensamhet känns skrämmande och väcker känslor av övergivenhet, otrygghet och skapar ångest och nedstämdhet.

Den frivilliga ensamheten kan göra oss starkare men vi behöver motverka ensamhetens skadliga effekter för att öka välbefinnandet hos individer.

Vad händer i vår kropp när vi upplever ofrivillig ensamhet?
När vi upplever ofrivillig ensamhet och isolering riskerar vi att ha ett lågintensivt, kroniskt påslag av stressystemet i kroppen som tillslut ger olika symtom. Enligt forskning har ensamma människor högre risk att utveckla hjärt- kärlsjukdomar, stroke, en tidigare utveckling av demens och ökad smärtproblematik. Utöver detta utvecklas även svårigheter som depression, starka känslor av skam, alkoholmissbruk och ökat aggressivt beteende. Den psykisk ohälsa kan påverka vår arbetsförmåga. 

Vad kan vi som arbetsgivare göra för att minska känslan av ensamhet när vi tvingas att arbeta hemma?
Människor som lever i riskgrupper är de som lever ensamma och som dessutom har tvingats arbetar hemifrån i större utsträckning. Vi som arbetsgivare kan göra skillnad om vi tar vårt ansvar. Jag summerar några tankar och insikter som jag tror är viktigt att agera på utifrån mina erfarenheter med att jobba med människor:

 1. Ett kommunikativt och gott ledarskap är otroligt viktigt för att se sina medarbetare även om man inte kan ses lika ofta. Ett dagligt samtal eller att fika lite oftare kan göra stor skillnad.
 2. Det är otroligt viktigt att skapa ett företagsklimat med trivsel på arbetsplatsen. När vi inte har en arbetsplats att gå till i nuvarande läge är detta viktigare än någonsin. Vi kan inte utesluta fysiska möten. Det minsta vi kan göra är att mötas i våra team eller mindre grupper. Det finns dessutom bra 24h Covid-19 tester att ta innan och efter för att minimera riskerna vid större möten.
 3. Vi behöver öka möjligheterna för att varje individ själva ska kunna skapa kontroll och inflytande i sitt arbete.
 4. Inkludera varandra och få dina kollegor till att känna sig behövd.
 5. Vi behöver hitta resurser och möjligheter till återhämtning. Vi kan hjälpa våra medarbetare att hitta rutiner som funkar på hemmakontoret och på jobbet. Att få till träningen och ta tid att komma ut i naturen har frigörande effekter och avgörande för vår hälsa. Det finns mycket spännande forskning kring naturens positiva effekter på människan.
 6. Att sätta tydliga mål och definiera roller & ansvar är viktigt. Detta för att skapa trygghet. Det gör det lättare att kunna fokusera och känna att man åstadkommer något i ett sammanhang tillsammans med andra.
 7. Arbetsuppgifter behöver vara meningsfulla och arbetsuppgifter som är stimulerand, varierande och utvecklande.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att få en meningsfull vardag och minska ensamheten. Tänk på varandra lite extra och bjud in varandra i olika sammanhang för att öka känslan av inkludering. Vi blir dessutom starkare tillsammans!

Den psykiska ohälsan är ett hot mot vår hälsa

By Blogg, Hållbarhet, HälsaNo Comments

Den psykiska ohälsan ökar mer och mer i Sverige. Enligt folkhälsomyndighetens senaste mätning 2018 var det sammanlagt 17% av befolkningen i åldern 16–84 år som uppgav att de hade ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Bland kvinnor var andelen 20 procent och bland män 14 procent. Högre siffror väntas dessutom att komma med effekterna av pandemin.

Hermes Group arbetar utifrån sex högprioriterade mål från Agenda 2030 och som är vägledande i vårt dagliga arbete. Mål 3: Hälsa & Välbefinnande är ett av dem. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential, att må bra och att bidra till samhällets utveckling. Detta grundar sig så klart globalt sätt på mycket mer grundläggande nivåer som hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel. För Sveriges del innebär dock den psykiska ohälsan ett hot mot vår hälsa och vårt samhälle.

Det vi kan göra på vår arbetsplats är att bidra till att utforma en arbetsmiljö där både medarbetare mår bra både fysiskt och i själen. Som eventföretag kan vi hjälpa till att påverka och inspirera till bättre val i samband med våra möten. Vi behöver se över kosten, träningen, återhämtningen samt samhörigheten och kontakten med våra kollegor som för oss är grundläggande för välbefinnandet. 

Det är avgörande att fortsätta mötas. Det är upp till oss som ledare och arbetsgivare att ta vårt ansvar NU och fånga upp medarbetarna. För vad händer när vi träffas fysiskt och i grupp? Vi människor är flockdjur och är skapta för att befinna oss i någon form av gemenskap med andra för att kunna överleva. Detta ligger i vår natur.  Vi behöver säkerställa att ha en plattform med olika lösningar för att detta ska fungera under de rådande omständigheterna och det är upp till oss som individer att ta ansvar för att ta till vara på det och öka vårt välmående och vår hälsa.

Att utmana och upptäcka tillsammans gör oss starkare!

By Blogg, Hälsa

Vi fortsätter vår upplevelseresa och tar oss söderut och upplever mötesmöjligheterna i Skåne. Förutom närheten till mötespulsen i Helsingborg, Malmö och Köpenhamn kan vi uppleva de ljuva slätterna, vidsträckta sädesfälten och stränderna i sydvästra Skåne och inte minst paradiset Österlen i sydöstra Skåne. 

På stigar till fots, på cykel eller häst kan vi skapa ett äventyr tillsammans. I grupper kan vi tälta, cykla mountainbike, surfa, klättra, och uppleva kustens charmiga fiskebyar och testa på fiskelyckan och mycket mer.

Har ni tänkt vilka positiva effekter det kan ge för teamet och företaget att välja mer utmanande, äventyrliga och upptäckande upplevelser tillsammans? Det skapar mer utrymme för nära samarbete och problemlösning. Samtidigt ökar välbefinnandet när vi rör oss och när vi får känna spänning och tänja på vissa gränser.

I Skåne finns 3600 kilometer av södra Sveriges finaste leder som tar sig igenom djupa skogar till storslagna kustremsor. Det går att anpassa svårighetsgraden utifrån gruppen. Ta er fram och stanna på utvalda platser och kombinera med olika utmanande och roliga aktiviteter. Övernatta i tält eller i stugor vid idylliska fiskebyar och toppa upplevelsen!

Inspireras mer av södra Sverige här: https://youtu.be/Ju35_f_O0UE

Jorden i sydvästra Skåne hör till de bördigaste i världen, något som också präglar matkulturen med många gårdsbutiker med närodlad och ekologiskt producerad mat. Kombinera resan med att besöka dessa utvalda gårdar och få äkta smakupplevelser på köpet. 

Hör av er om ni vill diskutera olika upplägg för både små och större grupper. De viktigaste nu är inte vad vi gör utan att vi gör något!

Anna Hermes, VDHow sustainable are your events?

By Blogg, HållbarhetNo Comments

We might find climate change deniers from time to time, but rarely we meet people who deny the environmental issues the world is facing. It goes from ocean plastic pollution and unsustainable fishing to polluted cities. In the event business, there are a few factors which define the level of sustainability of an event. The most impacting one should be no surprise to anyone: location. 

Defining the location is naturally one of the first steps to be taken. Location might be the difference between a very sustainable and a much less sustainable event. Transportation will be a key factor.

Transportation will define the level of greenhouse gas emissions such as CO2. Long distance flights are the worst option given that mostly fossil fuels are being used. A customer located in Stockholm might pick a central city location and issue only a few kilos of CO2 with the transport of 100 people. If Barcelona should be the chosen location, over 74 tons of CO2 will be the flight emissions for 100 people (unless aviation fossil free fuel is used).

Suppliers involved will also have a high impact. There is today a huge gap between similar suppliers on how they work with sustainability. Electricity, food, consumables and social sustainability are some of the elements to be taken into account. Hotels, venues and restaurants which are working seriously on sustainability will be prioritized in case of competition. Hotel overnight CO2 emissions are different for every country. It depends on what type of electricity it is used, where the food comes from, cleaning products, etc. The CO2 emissions per night per guest vary between 1kg (some hotels in Sweden) and 30kg/person/night (average for hotels in Barcelona). By choosing sustainable suppliers one will naturally make the events more sustainable.

What about content? How can an event be more sustainable from the content perspective? It all depends on the event. In many cases one can always throw in a sustainability speaker to inspire every individual to be more sustainable. If activities are involved, pick physical activities before the old motor sport ones. Kayaking is not only a healthy activity, but it comes with no CO2 emissions.

Finally, it is time to look at the basics and low impacting factors which can be everything else and varies for each event. Here we can basically highlight a number of actions or a check list:

 • Reduce, re-use and recycle. A golden rule which can be applicable by everyone, every day!
 • Go for fossil free fuels! Today it is possible to fly fossil free or to delivery goods using biofuels.
 • Avoid single use items, especially plastic.
  Make sure all waste gets recycled.
 • Avoid red meat and if possible, make a vegetarian day or meal.
 • Keep a good control of the number of participants and inform the hotel or restaurant. It is a good way to avoid waste.
 • Apply digital solutions to communicate with participants.

Once you got all the above in place, it is time to review the agenda and make what we call sustainability analysis. Each point in the agenda should be analyzed, CO2 emissions to be identified and mitigated. The customer will see the initial event footprint, take decisions which will mitigate those emissions and have the option to climate compensate for the inevitable ones.

To go climate neutral or have a low event footprint is very appreciated by employees, customers, investors or anyone else living on this planet! Welcome to the new event world!

Article by Vianei Hermes – Climate First

Kan västkustens pärlor bli målet för nästa företagsresa?

By Blogg, DestinationerNo Comments

Är du en dem som ställer om verksamheten till att bli mer hållbar? Samtidigt vill ni träffas och uppleva unika platser tillsammans? Vi behöver inte åka långt bort för att få det lilla extra. Vi kanske borde ge vårt egna land en chans och låta Sveriges pärlor ersätta våra utlandsresor ett tag.

Vi samarbetar med många fina, lokala aktörer i Sverige, som alla möter våra krav på unika upplevelser och som inte har en negativ påverkan på vår planet. Här vill jag lyfta fram västkusten som nästa mötesdestination om ni är ute efter rustika & karga konferensmiljöer där både hav, klippor och skog möts. Det finns dessutom ett stort utbud av naturnära aktiviteter, framförallt vid havet, som är perfekta för både stora och små grupper och passar både livsnjutare och äventyrare.

Inspireras här och få en känsla av västkustens magiska kontraster:

Optimalt för aktiviteter
Västkusten är optimal för utomhusaktiviteter i och med alla de möjligheter och häftiga naturområden som finns. Ni tänker säkert redan på klippvandringar, paddling, segling och alla övriga sportaktiviteter vid havet. Det blir naturligt att dela in företaget i olika mindre grupper. Att erbjuda flera val gör dessutom att alla deltagare själva få vara delaktiga och välja just den aktivitet som hen gillar mest. För att samla hela företaget i en gemensam aktivitet (i lag) rekommenderar vi även olika geoaktiviteter där ni få lära er att utforska olika platser som både är lärande, kul och utmanande.

Lokala matupplevelser
Maten är en upplevelse för sig. Unikt är att delta i fiske-safaris och fånga både kräftor, hummer och musslor. Ni får lära er om hållbart fiske, ta del av fångsten och sedan tillaga och njuta av läckerheterna tillsammans. I Västsverige finns det gott om unika råvaror. Förutom närheten till havet och skaldjuren är skogarna fyllda med svamp och bär och det finns många lokala matproducenter som håller högsta kvalitet i allt från miljö och djurhållning till färdiga produkter. Håll utkik efter märkningen “Smaka på Västsverige” så är ni garanterade närproducerade varor.

Hållbart tema
För att kunna utmana individer till att göra bättre val och större skillnad tycker vi att kunskap kring hållbarhet är en viktig del av alla företagsresor. Vi rekommenderar duktiga specialister som kan berätta mer om havslivet och utmaningarna som finns längst med Bohuskusten, framför allt kring plaster i haven som skapar oerhörda problem. Vi involverar fiskare som kan prata om det hållbara fisket och även de organisationer som arbetar aktivt för att hålla kusten ren. Vi kan även arrangera aktiviteter kring skräpplockning på ett roligt sätt. Välmående är också en del av hållbarhet och att få in träningen på agendan är för oss en naturlig del och något man bör starta varje dag med. Självklart utifrån olika individers förutsättningar.

Blir ni inspirerade av detta och det kan matcha det ni är ute efter så hör av er till mig så kan vi bolla lite olika uppslag på destinationer. Sverige är ett fantastiskt vackert land och det är dags att ge våra platser en ärlig chans!

Rebecca Pettersson, Projektledare

7 tips på hållbara matval på era events!

By Blogg, Hållbarhet, HälsaNo Comments

20% av alla världens växthusgaser kommer från jordbruks- & livsmedelsindustrin. Detta är ett av våra stora världsproblem. I takt med att befolkningen ökar, ökar behovet av mat. Men våra resurser används fel. 70% av världens åkermark går till odling av djurfoder. Visste ni att för att framställa 1 kg nötkött krävs det 10 kg spannmål till foder? Djurprotein från nötkött är dessutom det mest växthusintensiva livsmedlet. Produktionen släpper ut 10 gånger mer än fågel & fisk och 30 gånger mer än baljväxter.

Att minska på köttet är en självklar viktig åtgärd som vi behöver vidta för att minska den negativa klimatpåverkan. Dessutom blir det en enorm förbättring av människors hälsa genom att vi äter mer grönsaker och slipper få i oss antibiotika och andra tillsatser som finns i ”fabrikskött”. Vi får också stopp på allt lidande för alla djur på djurfabriker. En annan viktig aspekt är dessutom kopplingen mellan pandemier och dagens djurhållning där det just nu pågår en stor debatt. Hur skulle det se ut om vi minskade vår konsumtion av kött och började odla mer baljväxter istället för spannmål till djurfoder?

Vi vill inspirera och påverkar eventbranschen till att göra hållbara val. Vi slår ett slag för närproducerade, ekologiska råvaror och mindre kött,!

7 tips på hur du gör bättre matval på era events:

🥦 Välj råvaror efter säsong.
🥦 Ät närproducerat och främja lokala gårdar och råvaror.
🥦 Alltid ekologiskt och gärna rawfood för att bevara näringsämnena.
🥦 Välj gärna helt vegetarisk meny. Ni kommer bli förvånade hur fantastisk gott det smakar, hur mättande det är och hur mycket bättre ni mår.
🥦 Om ni vill äta kött välj gräsbetat som kommer från ”gröna gårdar” och som är KRAV märkta.
🥦 Välj fisk & fågel före nötkött.
🥦 Se över matsvinnet och säkerställ att det slängs så lite möjligt och att det finns en strategi för svinnet.

Fördelarna med detta är inte bara att det minska miljöpåverkan utan också vår hälsa med färskare och bättre råvaror samt våra producenter och näringslivet i hembygden. Viktigt dock att veta att själva odlingsmetoden ofta påverkar miljön mer än transporterna med undantag om produkterna sänds med flyg. En ekologisk odling är avgörande för att inte släppa ut giftiga kemikaliska ämnen via gödsel och bekämpningsmedel som annars ökar miljöförstöringen. 

Vi behöver halvera köttproduktionen och konsumtionen för att uppnå våra globala hållbarhetsmål. Istället behöver vi välja rätt kött från våra gröna gårdar som är KRAV-certifierade och har gräsuppfödning på våra viktiga betesmarker. Gräs är en föda, till skillnad från spannmål, som inte kan tas upp av människan. Välj alltid KRAV märkt och ekologiskt kött. Gris och kyckling bör vi minska på och istället äta mer lamm- och viltkött.

Tveka inte att höra av er om ni vill prata hållbarhet och få tips på bra matval i samband med era möten och events. Vi har goda rekommendationer på både catering, restauranger, herrgårdar och lokaler.

Vianei Hermes, hållbarhetsansvarig

Hermes Group inleder partnerskap med Climate First

By Blogg, HållbarhetNo Comments

Hermes Group går in som huvudparter till Climate First, en ideell förening som bekämpar klimatförändringen och miljöpåverkan. Vi har redan tagit ett stort steg mot hållbara events men vi inser att mycket mer måste göras och framför allt förändras i Sverige och globalt kring miljön.

Genom att stötta verksamheten med resurser så hjälper vi till att pusha arbetet framåt att minska användandet av fossila bränslen och lyfta fram projekt kring bl.a. användandet av biogas och lokala råvaror. Vi ser också stora fördelar med samarbetet med Climate First genom att vi får tillgång till mer kunskap, kan utveckla vårt hållbarhetsarbete än mer, ta bättre hållbara beslut och även hjälpa våra kunder att både utbilda och implementera hållbarhet som strategi i sina verksamheter. Vi kommer från en bransch som historiskt inte varit duktiga på detta och inte heller en prioriterad fråga. Genom detta samarbete kommer vi kunna komma snabbare framåt och uppnå vår vision att skapar unika upplevelser som berör och engagerar utan på bekostnad av vår planet. 

Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till att uppnå tre fantastiska saker under de kommande åren: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt att lösa klimatkrisen. Vi har börjat en viktig resa med att ta en aktiv roll i att bekämpa klimatförändringen. Vi vill förändra eventbranschen och vara ett ledande exempel på att man i alla led kan arbeta så hållbart som möjligt. Vi ställer höga krav på våra leverantörer inom och utanför Sverige att erbjuda hållbara lösningar samtidigt som vi påverkar våra kunder att göra bättre val. Vi tar initiativ att fler företag ska genomföra sina events för att sprida klimatutmaningarna och utbilda sina medarbetare. Vi uppmanar även till att alla behöver sätta tydliga hållbarhetsmål på kort och lång sikt när exakt de ska bli klimatneutrala och vilka actions de behöver ta idag för att uppnå 0 utsläpp 2050 🌱
(Carbon Law).

Vi behöver se större effekter snabbare och vi alla måste kämpa tillsammans mot gemensamma globala mål! Är ni också nyfikna så kan ni läsa mer på www.climatefirst.se

Anna Hermes, VD Hermes Group

Mer löpträning under våra möten!

By Blogg, HälsaNo Comments

Ett hållbart ledarskap innebär bland annat att inspirera och lyfta fram goda exempel på träning på arbetsplatsen som medarbetarna kan anamma och träna på jobbet och under sin lediga tid. Det handlar om att skaffa vanor om att kontinuerligt hålla en hälsosam livsstil och finna välbefinnande och energi i vardagen.

I vårt hållbarhetsarbete vill vi vara med och påverka innehållet på de möten och events som genomförs på företagen. Vi behöver sätta mera träning på agendan och där företagsledningen driver vikten av att träna på arbetsplatsen. Gemensam träning bör ske kontinuerligt och ALLTID när vi har planerade möten eller längre events. Det finns inga undantag att inte ha träningen med i agendan. Det kan vara allt ifrån korta pauser till hela träningsdagar. I dessa tider kan vi fokusera på detta i mindre grupper samtidigt som vi skapar gemenskap och stärker våra relationer. 

En träningsform som jag särskilt förespråkar är löpning. Enligt forskningen finns det otroligt många positiva effekter med löpning som gör individer starkare och som ökar den mentala handlingskraften för att må bra både fysiskt och mentalt privat och på jobbet. Jag måste erkänna att ända upp till 20 års ålder har jag ogillat denna träningsform men när jag gav det en chans och inte satte för höga krav på mig själv så insåg jag vilka positiva effekter det gav mig. Löpningen gör mig både gladare och minskar stressnivån rejält när arbetsbelastningen och den psykiska påfrestningen är hög. Jag utmanar alla till att testa. Våra kroppar är gjorda för att springa, så den instinkten behöver bara plockas fram. Det kan självklart vara en omställning så ger det bara lite tid.

Vad finns det för positiva effekter av löpning?
Här kommer några hälsosamma effekter som löpning ger: 

 • Tankarna släpps fria och du kan släppa vardagsproblemen. Energi och livskraft byggs upp!
 • Löpning ger hjärnan en paus och frisätter samtidigt en rad olika hormoner, som förebygger stress och depression. 
 • Det är en av de mest energikrävande utmaningar som finns. Förbränningen är hög redan från början, kalorierna försvinner snabbt, och på 30 minuter har du genomfört ett effektivt träningspass, som både gagnar konditionen och vikten.
 • Det stärker hjärtat, sänker blodtrycket och minskar risken för blodproppar och hjärtinfarkter. 
 • Vi stärker kroppens förmåga till att reglera blodsockret till en passande nivå och förebygger effektivt diabetes. 
 • Det stärker skelettet och motverkar benskörhet när vi för varje steg flyttar vår egen vikt.
 • Förbränningen är en effektivt lösning mot fetma. 
 • Det sänker kolesterolet och motverkar hjärt-kärlsjukdom. 
 • Det minskar risken för att utveckla cancer. Ny forskning visar bland annat att löpning, är särskilt bra mot cancer i lever, mage, tjocktarm och bukspottkörtel. 

Vi ska inte göra det svårt för oss. Träning ute är enkelt och bekvämt! Är du tillsammans med teamet kan ni utgå från kontoret och ta er ut i närmsta grönområde. När ni planerar nästa möte med teamet lägg in minst 1 h i programmet för att uppleva naturen och frigör ny energi under en löptur! Håller ni ett lugnt tempo finns det inget som sätter stopp för lättare ”löparmöten”. Hela företaget kan träna i flera grupper, på olika platser och kombinera med tävlingar. Efter passet kan vi duka upp för lunch eller middag och koppla upp kollegorna virtuellt. Nu hjälps vi åt och jobbar för en hälsosam livstil i företaget. På så sätt jobbar vi även med hållbarhet på individnivå.

Anna Hermes, VD Hermes Group

Målplanering är en av nycklarna till engagemang!

By Blogg, Engagemang

Vårt välbefinnande och engagemang ökar när vi har tydliga mål. När vi känner engagemang kommer både prestation och motivation i vårt arbete. Sätt struktur för kontinuerliga möten och sätt mål tillsammans! 

När vi producerar innehållet i våra möten och events är det framför allt Engagemang som vi utgår ifrån och som vi ska uppnå tillsammans. Det finns många sätt att bygga detta på men ett av dessa är just företagsmålen. Ett strukturerat målarbete med delaktighet har en viktig betydelse för vår motivation och vårt engagemang. Framför allt i dessa tider när vi inte har möjlighet att ses.

Vår rekommendation är att företag ska försöka mötas på ett eller annat sätt minst 4 ggr per år och använda kraften i eventen till att arbeta med målen löpande och skapa delaktighet. På så sätt kan vi prioritera de kortsiktiga målen där alla ha bättre kontroll och kan arbeta nära den handlingsplan som tas fram. I dessa tider är det ännu viktigare med kortsiktiga mål och där var och en kanske rentav bör bryta ner målen per vecka och dagar för att få mer energi och motivation i arbetet.

Vad säger forskningen om motivation och som vi bör ta med oss i målarbetet? 
Stefan Söderfjäll nämner tre huvudområden som är avgörande för att skapa motivation och som utgår ifrån våra psykologiska grundbehov: (1) Kompetens – att vi jobbar med det vi är bra på och kontinuerligt utvecklas (2) Autonomi, att vi känner frihet att styra vårt egna arbete utan kontrollerade former och (3) Samhörighet – att vi har ömsesidigt varma och goda relationer som vi jobbar nära med. 

Vi delar med oss av 4 enkla steg att tänka på när ni arbetar med målplanering:

 1. Definiera vilka resultat ni vill åstadkomma på kort och lång sikt (övergripande resultatmål)
 2. Se över vilka prestationer som behöver uppnås (kvantitativa prestationsmål) 
 3. Vad behöver ni för kunskaper för att kunna lyckas? (lärandemål)
 4. Definiera vilka arbetssätt och rutiner som behövs för att kunna uppnå resultatet, för att kunna prestera och lära sig (processmål)

Tyvärr är det mycket vanligt att människor känner sig kontrollerade och inte få vara delaktiga i de mål som sätts upp och de processer som är kopplade till dessa. Mål ska främja motivation och prestation. Sker det motsatta kan det tvärt om skapa stress eller uppgivenhet.

Delaktigheten kring målformuleringar är avgörande för att enskilda individen ska kunna formulera sina egna mål så att de känns motiverande och engagerande just för dem. Det är också viktigt för att vi ska kunna förnya, förändra och utveckla målen löpande i takt med utvecklingen.

Det går att genomföra kvartalsmöten #digitalt, fysiskt i mindre grupper och i breakouts! YES!

Hör av er om ni vill bolla olika lösningar!

Anna Hermes, VD Hermes Group

Hålla teamkänslan vid liv! Nu arrangerar vi #virtuellaAW!

By Blogg, Case, Engagemang

Hur skapar vi engagemang och motivation i teamen under dessa tider? Att inte kunna genomföra våra möten och events innebär att vi inte får träffa och jobba med våra fantastiska talanger som ger av sin energi & service. I fredags bjöd vi in vårt team till en kreativ virtuell AW för att hitta sätt att ses, skapa sammanhållning och bygga energi på ett nytt kreativt och digitalt sätt!

Här kommer några tips för att genomföra en lyckad AW på distans:

 • Skapa en inspirerande inbjudan med anmälan & agenda.
 • Leverera ett AW kit hem till dörren till samtliga deltagare med ex bubbel, snacks & lekar. Duka upp och dekorerade för att skapa gemenskap och lite extra fest feeling hemma i vardagsrummet.
 • Sätt upp en chattgrupp för att skicka instruktioner och peppa inför AWn.
 • Ha en tydlig agenda och ett genomtänkt upplägg som leds av en ”AW ledare”. Men glöm inte att lämna öppet för kreativa inslag och engagemang.
 • Se till att alla i mötet är engagerade och involverade genom att ställa frågor och föra dialoger med alla.
 • Lekar!! Frågesporter, sant eller falskt, olika utmaningar och dans. Låt kreativiteten flöda och skapa en lättsam stämning med skratt och glädje 🎷🥁💃🏻

Det blev en riktigt kul, annorlunda och lyckad AW. Tillsammans fyllde vi på med energi, pratade om situationen vi befinner oss i, hur vi kan hitta nya sätt att fortsätta mötas digitalt eller i mindre grupper för att hjälpa våra kunder att skapa #engagemang, #samhörighet och bidra till fortsatt #hållbarhet som individ och organisation. Tack till er alla som deltog! Ni är fantastiska! ❤️

Vi siktar nu framåt på att genomföra fler aktiviteter för att hålla sammanhållning och motivationen uppe. Detta genom att t.ex. utmana varandra i olika utmaningar hemifrån, ses i mindre grupper utomhus för att aktivera oss fysiskt, walk n talks och fortsätta utforska alla fantastiska digitala verktyg som finns att tillgå.

Hur gör ni för att hålla teamkänslan vid liv?

Rebecca Pettersson, Projektledare

All rights reserved Hermes Group