Category

Engagemang

Målplanering är en av nycklarna till engagemang!

By Blogg, Engagemang

Vårt välbefinnande och engagemang ökar när vi har tydliga mål. När vi känner engagemang kommer både prestation och motivation i vårt arbete. Sätt struktur för kontinuerliga möten och sätt mål tillsammans! 

När vi producerar innehållet i våra möten och events är det framför allt Engagemang som vi utgår ifrån och som vi ska uppnå tillsammans. Det finns många sätt att bygga detta på men ett av dessa är just företagsmålen. Ett strukturerat målarbete med delaktighet har en viktig betydelse för vår motivation och vårt engagemang. Framför allt i dessa tider när vi inte har möjlighet att ses.

Vår rekommendation är att företag ska försöka mötas på ett eller annat sätt minst 4 ggr per år och använda kraften i eventen till att arbeta med målen löpande och skapa delaktighet. På så sätt kan vi prioritera de kortsiktiga målen där alla ha bättre kontroll och kan arbeta nära den handlingsplan som tas fram. I dessa tider är det ännu viktigare med kortsiktiga mål och där var och en kanske rentav bör bryta ner målen per vecka och dagar för att få mer energi och motivation i arbetet.

Vad säger forskningen om motivation och som vi bör ta med oss i målarbetet? 
Stefan Söderfjäll nämner tre huvudområden som är avgörande för att skapa motivation och som utgår ifrån våra psykologiska grundbehov: (1) Kompetens – att vi jobbar med det vi är bra på och kontinuerligt utvecklas (2) Autonomi, att vi känner frihet att styra vårt egna arbete utan kontrollerade former och (3) Samhörighet – att vi har ömsesidigt varma och goda relationer som vi jobbar nära med. 

Vi delar med oss av 4 enkla steg att tänka på när ni arbetar med målplanering:

  1. Definiera vilka resultat ni vill åstadkomma på kort och lång sikt (övergripande resultatmål)
  2. Se över vilka prestationer som behöver uppnås (kvantitativa prestationsmål) 
  3. Vad behöver ni för kunskaper för att kunna lyckas? (lärandemål)
  4. Definiera vilka arbetssätt och rutiner som behövs för att kunna uppnå resultatet, för att kunna prestera och lära sig (processmål)

Tyvärr är det mycket vanligt att människor känner sig kontrollerade och inte få vara delaktiga i de mål som sätts upp och de processer som är kopplade till dessa. Mål ska främja motivation och prestation. Sker det motsatta kan det tvärt om skapa stress eller uppgivenhet.

Delaktigheten kring målformuleringar är avgörande för att enskilda individen ska kunna formulera sina egna mål så att de känns motiverande och engagerande just för dem. Det är också viktigt för att vi ska kunna förnya, förändra och utveckla målen löpande i takt med utvecklingen.

Det går att genomföra kvartalsmöten #digitalt, fysiskt i mindre grupper och i breakouts! YES!

Hör av er om ni vill bolla olika lösningar!

Anna Hermes, VD Hermes Group

Hålla teamkänslan vid liv! Nu arrangerar vi #virtuellaAW!

By Blogg, Case, Engagemang

Hur skapar vi engagemang och motivation i teamen under dessa tider? Att inte kunna genomföra våra möten och events innebär att vi inte får träffa och jobba med våra fantastiska talanger som ger av sin energi & service. I fredags bjöd vi in vårt team till en kreativ virtuell AW för att hitta sätt att ses, skapa sammanhållning och bygga energi på ett nytt kreativt och digitalt sätt!

Här kommer några tips för att genomföra en lyckad AW på distans:

  • Skapa en inspirerande inbjudan med anmälan & agenda.
  • Leverera ett AW kit hem till dörren till samtliga deltagare med ex bubbel, snacks & lekar. Duka upp och dekorerade för att skapa gemenskap och lite extra fest feeling hemma i vardagsrummet.
  • Sätt upp en chattgrupp för att skicka instruktioner och peppa inför AWn.
  • Ha en tydlig agenda och ett genomtänkt upplägg som leds av en ”AW ledare”. Men glöm inte att lämna öppet för kreativa inslag och engagemang.
  • Se till att alla i mötet är engagerade och involverade genom att ställa frågor och föra dialoger med alla.
  • Lekar!! Frågesporter, sant eller falskt, olika utmaningar och dans. Låt kreativiteten flöda och skapa en lättsam stämning med skratt och glädje 🎷🥁💃🏻

Det blev en riktigt kul, annorlunda och lyckad AW. Tillsammans fyllde vi på med energi, pratade om situationen vi befinner oss i, hur vi kan hitta nya sätt att fortsätta mötas digitalt eller i mindre grupper för att hjälpa våra kunder att skapa #engagemang, #samhörighet och bidra till fortsatt #hållbarhet som individ och organisation. Tack till er alla som deltog! Ni är fantastiska! ❤️

Vi siktar nu framåt på att genomföra fler aktiviteter för att hålla sammanhållning och motivationen uppe. Detta genom att t.ex. utmana varandra i olika utmaningar hemifrån, ses i mindre grupper utomhus för att aktivera oss fysiskt, walk n talks och fortsätta utforska alla fantastiska digitala verktyg som finns att tillgå.

Hur gör ni för att hålla teamkänslan vid liv?

Rebecca Pettersson, Projektledare

Kärleken och saknaden till våra fysiska möten

By Blogg, Engagemang, Insikter från medarbetare

De senaste veckorna har skakat om mig rejält och fått mig till att reflektera mer än vanligt. Det har tagit tid att smälta och ta in det som har hänt vår värld, vårt samhälle och våra jobb. Hur ser det ut på andra sidan? Hur kommer detta påverka oss? Hur kan jag bidra? Jag är tacksam för alla de som tar konkreta actions framåt. De insatser som görs inom vården just nu är exceptionella och något som kommer att uppmärksammas för alltid. Jag känner också sorg för vår bransch och de vänner och branschkollegor vars företag går på knä just nu, inklusive oss själva. Men samtidigt är jag optimistisk för framtiden och att vi kan ställa om och fortsätta kämpa framåt. Med rätt mental inställning och genomförandekraft kan vi stötta varandra igenom detta. 

Även om detta kommer att få ett slut så brottas jag med tanken om hur vår vardag skulle se ut om vi inte fick fortsätta mötas fysiskt? Under alla år av slit har passionen för de mänskliga mötena alltid funnits där som den huvudsakliga drivkraften. Den energi som har uppstått på de events och möten vi har genomfört går inte att ersätta digitalt. Det tror jag många håller med om. Det ligger i vår natur att vi ska hålla ihop, hjälpas åt och åstadkomma saker tillsammans. Det är med samhörigheten med andra som vi får energi och känner engagemang. Jag har mycket svårt att se att vår verksamhet endast skulle bestå av digitala möten. Hur mycket jag än ser positivt på den framtida utvecklingen och de nya beteenden vi redan har anammat. 

Detta kommer inte att vara för alltid. Vi kommer att ta oss igenom detta och människor och företag kommer att vara peppade på att mötas så fort vi har fått lite styr på detta overkliga skede. Då kommer vi dessutom vara ännu starkare och mer rustade för framtiden.

Hermes Group kommer att fortsätta vara den eventaktör på marknaden som driver de fysiska eventen framåt med våra två huvudsakliga budskap och strategier Engagemang och Hållbarhet. Vi ska bygga engagemang ut i organisationerna där vi jobbar för att varje individ ska känna meningsfullhet och vara engagerad på sin arbetsplats samt aktivt fortsätta driva vårt hållbarhetsarbete där vi både som individer, ledare och organisationer tar vårt ansvar för minskade utsläpp och en klimatneutral värld 2050. 

Vi kommer låta Sverige och världen få återhämta sig. Under tiden ser vi med nyfikenhet fram emot att lära oss mer kring de olika digitala verktyg som finns för att hitta nya vägar att skapa en lustfylld närvaro och gemenskap under denna tid då vi inte kan ses. Det kommer att vara särskilt viktigt att fortsätta samla alla i ”samma rum” även om det sker digitalt från olika platser. Vi behöver jobba på att hitta känslan i samtalen, hitta nya sätt att lyfta fram det som görs bra och jobba med engagemanget genom framförallt tydlig målstyrning och uppföljning som engagerar och där alla få lika stort utrymme. Vi har en viktig uppgift att behålla motivationen uppe och driva Sverige framåt! Men för oss på Hermes Group kommer det fysiska mötet för alltid vara avgörande för vår passion och vår existens.

Dela gärna med dig om dina tankar på hur du och ditt företag gör för att behålla engagemanget och skapa gemenskap i dessa tider. Tillsammans hjälps vi åt!

Hermes Group – Tillsammans mot hållbara och engagerande upplevelser

All rights reserved Hermes Group