De senaste veckorna har skakat om mig rejält och fått mig till att reflektera mer än vanligt. Det har tagit tid att smälta och ta in det som har hänt vår värld, vårt samhälle och våra jobb. Hur ser det ut på andra sidan? Hur kommer detta påverka oss? Hur kan jag bidra? Jag är tacksam för alla de som tar konkreta actions framåt. De insatser som görs inom vården just nu är exceptionella och något som kommer att uppmärksammas för alltid. Jag känner också sorg för vår bransch och de vänner och branschkollegor vars företag går på knä just nu, inklusive oss själva. Men samtidigt är jag optimistisk för framtiden och att vi kan ställa om och fortsätta kämpa framåt. Med rätt mental inställning och genomförandekraft kan vi stötta varandra igenom detta. 

Även om detta kommer att få ett slut så brottas jag med tanken om hur vår vardag skulle se ut om vi inte fick fortsätta mötas fysiskt? Under alla år av slit har passionen för de mänskliga mötena alltid funnits där som den huvudsakliga drivkraften. Den energi som har uppstått på de events och möten vi har genomfört går inte att ersätta digitalt. Det tror jag många håller med om. Det ligger i vår natur att vi ska hålla ihop, hjälpas åt och åstadkomma saker tillsammans. Det är med samhörigheten med andra som vi får energi och känner engagemang. Jag har mycket svårt att se att vår verksamhet endast skulle bestå av digitala möten. Hur mycket jag än ser positivt på den framtida utvecklingen och de nya beteenden vi redan har anammat. 

Detta kommer inte att vara för alltid. Vi kommer att ta oss igenom detta och människor och företag kommer att vara peppade på att mötas så fort vi har fått lite styr på detta overkliga skede. Då kommer vi dessutom vara ännu starkare och mer rustade för framtiden.

Hermes Group kommer att fortsätta vara den eventaktör på marknaden som driver de fysiska eventen framåt med våra två huvudsakliga budskap och strategier Engagemang och Hållbarhet. Vi ska bygga engagemang ut i organisationerna där vi jobbar för att varje individ ska känna meningsfullhet och vara engagerad på sin arbetsplats samt aktivt fortsätta driva vårt hållbarhetsarbete där vi både som individer, ledare och organisationer tar vårt ansvar för minskade utsläpp och en klimatneutral värld 2050. 

Vi kommer låta Sverige och världen få återhämta sig. Under tiden ser vi med nyfikenhet fram emot att lära oss mer kring de olika digitala verktyg som finns för att hitta nya vägar att skapa en lustfylld närvaro och gemenskap under denna tid då vi inte kan ses. Det kommer att vara särskilt viktigt att fortsätta samla alla i ”samma rum” även om det sker digitalt från olika platser. Vi behöver jobba på att hitta känslan i samtalen, hitta nya sätt att lyfta fram det som görs bra och jobba med engagemanget genom framförallt tydlig målstyrning och uppföljning som engagerar och där alla få lika stort utrymme. Vi har en viktig uppgift att behålla motivationen uppe och driva Sverige framåt! Men för oss på Hermes Group kommer det fysiska mötet för alltid vara avgörande för vår passion och vår existens.

Dela gärna med dig om dina tankar på hur du och ditt företag gör för att behålla engagemanget och skapa gemenskap i dessa tider. Tillsammans hjälps vi åt!

Hermes Group – Tillsammans mot hållbara och engagerande upplevelser

All rights reserved Hermes Group