Vårt välbefinnande och engagemang ökar när vi har tydliga mål. När vi känner engagemang kommer både prestation och motivation i vårt arbete. Sätt struktur för kontinuerliga möten och sätt mål tillsammans! 

När vi producerar innehållet i våra möten och events är det framför allt Engagemang som vi utgår ifrån och som vi ska uppnå tillsammans. Det finns många sätt att bygga detta på men ett av dessa är just företagsmålen. Ett strukturerat målarbete med delaktighet har en viktig betydelse för vår motivation och vårt engagemang. Framför allt i dessa tider när vi inte har möjlighet att ses.

Vår rekommendation är att företag ska försöka mötas på ett eller annat sätt minst 4 ggr per år och använda kraften i eventen till att arbeta med målen löpande och skapa delaktighet. På så sätt kan vi prioritera de kortsiktiga målen där alla ha bättre kontroll och kan arbeta nära den handlingsplan som tas fram. I dessa tider är det ännu viktigare med kortsiktiga mål och där var och en kanske rentav bör bryta ner målen per vecka och dagar för att få mer energi och motivation i arbetet.

Vad säger forskningen om motivation och som vi bör ta med oss i målarbetet? 
Stefan Söderfjäll nämner tre huvudområden som är avgörande för att skapa motivation och som utgår ifrån våra psykologiska grundbehov: (1) Kompetens – att vi jobbar med det vi är bra på och kontinuerligt utvecklas (2) Autonomi, att vi känner frihet att styra vårt egna arbete utan kontrollerade former och (3) Samhörighet – att vi har ömsesidigt varma och goda relationer som vi jobbar nära med. 

Vi delar med oss av 4 enkla steg att tänka på när ni arbetar med målplanering:

  1. Definiera vilka resultat ni vill åstadkomma på kort och lång sikt (övergripande resultatmål)
  2. Se över vilka prestationer som behöver uppnås (kvantitativa prestationsmål) 
  3. Vad behöver ni för kunskaper för att kunna lyckas? (lärandemål)
  4. Definiera vilka arbetssätt och rutiner som behövs för att kunna uppnå resultatet, för att kunna prestera och lära sig (processmål)

Tyvärr är det mycket vanligt att människor känner sig kontrollerade och inte få vara delaktiga i de mål som sätts upp och de processer som är kopplade till dessa. Mål ska främja motivation och prestation. Sker det motsatta kan det tvärt om skapa stress eller uppgivenhet.

Delaktigheten kring målformuleringar är avgörande för att enskilda individen ska kunna formulera sina egna mål så att de känns motiverande och engagerande just för dem. Det är också viktigt för att vi ska kunna förnya, förändra och utveckla målen löpande i takt med utvecklingen.

Det går att genomföra kvartalsmöten #digitalt, fysiskt i mindre grupper och i breakouts! YES!

Hör av er om ni vill bolla olika lösningar!

Anna Hermes, VD Hermes Group

All rights reserved Hermes Group